Openluchttheater

De geschiedenisHet Openluchttheater de Goffert is gebouwd in de dertiger jaren. De Goffert was een werkverschaffings-project waar veel werklozen uit Nijmegen en omgeving te werk gesteld werden. Het werk werd in die tijd nog met de hand gedaan en mensen werden niet per uur uitbetaald maar per volle kruiwagen. Een van de projecten was het bouwen van een voetbalstadion. Het huidige NEC stadion. Om dit te bereiken heeft men eerst een flinke kuil gegraven. Het zand en steen dat uit deze kuil kwam is weer gebruikt om ons theater te bouwen. Naar onze mening zijn de werklozen van toen, ondanks bloed, zweet en tranen, er zeer goed in geslaagd om hier een mooi en intiem theater te bouwen.

 

Door toedoen van drie ex-vrijwilligers is het theater wederom nieuw leven in geblazen. We kunnen nu aan het lijstje van grote namen onder anderen toevoegen: Loïs Lane, V.O.F. de Kunst en Frank Groothof, Bert Herink en Total Touch . De stichting Openluchttheater de Goffert biedt ruimte aan vele organisaties zoals Molukku Groove, Scouting Nederland, Cinemariënburg, het Midzomerblues festival en vele anderen.
 

De stichtingOpenluchttheater.

Om een leuk programma in de zomermaanden neer te zetten, moet er veel gebeuren, er moet een programma worden gemaakt, en publiciteit moet worden gemaakt, voor het programma begint moeten kaartjes verkocht worden, moeten licht en geluid en degelijke neergezet worden en tijdens het programma moet het publiek van drank en ijsjes worden voorzien. Om al deze zaken gedaan te krijgen zijn veel mensen nodig. Dit gebeurt door veel vrijwilligers. Allemaal mensen die dit belangeloos doen, nadat ze bevangen worden door de uitstraling van het Openluchttheater en ook vinden dat dit theater open moet blijven. Wat ze er voor terug krijgen is veel gezelligheid en gemotiveerde collega’s.

De stichting bestaat uit verschillende groepen. De organisatie ziet er als volgt uit:
- het bestuur
- de algemeen coördinator
- de staf
- de werkgroepen
- horeca werkgroep
- pr en publiciteit werkgroep
- programma werkgroep
- techniek werkgroep

Voor meer informatie kunt u het beste even naar de site van het Openluchttheater gaan.Ik wil met name Berry van Raay bedanken voor de tekst en de oude zwart wit foto’s. 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.